פיתוח כלכלה מקומית
ארגון nef הבריטי מצביע על "בריחת משאבים" כבעיית מפתח בפיתוח כלכלי של אזורי פריפריה, ומתאר זאת באמצעות דימויים של "מטרייה" ושל "דלי דולף". 
שני הדימויים מייצגים שני מצבים בעייתיים בהם או שהשקעות גדולות של הממשלה בפיתוח האזור לא מגיעות בפועל לאוכלוסיות המקומיות, או שהן דולפות החוצה לספקים חיצוניים. מצב זה מביא לכך, שמשאבים רבים מושקעים בפיתוח, אך מצבן של האוכלוסיות המקומיות אינו משתפר ולפעמים אף מורע. 
גישת הפיתוח על פי עקרונות כמ"מ שואפת להפוך את ה"מטרייה" ל"משפך", ולהביא לכך שמשאבי הפיתוח יופנו לטובת חיזוק הכלכלה והאוכלוסיות המקומיות הקיימות. אסטרטגיית פיתוח זו כוללת, למשל, חיזוק של תשתיות כלכליות מקומיות, או העדפת גורמים עסקיים מקומיים-קטנים על פני התאגידים הגדולים. 
הדרך להתמודד עם המצב הבעייתי השני, שבו משאבים "דולפים" החוצה מה"דלי" היא באמצעות "תעלות השקיה" שיגרמו להון חיצוני המגיע לאזור, להניע או "להשקות" פעילות כלכלית מקומית רחבה, שתתרום לרווחת חיים בקרב אוכלוסיה מקומית גדולה ככל האפשר. 
דרך נוספת להתמודד עם ה"דליפות" היא באמצעות "סיבוב המים בדלי", המדמה "שימוש חוזר" של המשאבים באופן המצמיח ומפרה את הכלכלה המקומית. עקרון זה של "שימוש חוזר" במשאבים נקרא גם מכפיל מקומי והוא מהווה אחד העקרונות הבסיסיים לפיתוח כלכלה מקומית מקיימת.


כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט