מטבחים קהילתיים - איך זה יכול להראות
דוגמאות מהעולם של תכניות הזנה ציבוריות, המתייחסות בנוסף לביטחון תזונתי גם לתהליכי רכש והשפעתם על פיתוח כלכלי מקומי, דפוסי תעסוקה והשפעות סביבתיות מקומיות וגלובליות
רשויות מקומיות רבות בעולם אימצו תכניות הזנה המבוססות על מזון מקומי בייצור, בעיבוד, בהפצה ובצריכה. באירופה, למשל, תכניות אלו נועדו לייצר מענה מערכתי לפיתוח כלכלי מקומי, ביטחון תזונתי, צריכה של מזון טרי ובריא, ולשם צמצום השפעות סביבתיות שליליות והרחבת השפעות סביבתיות חיוביות. במקביל, התארגנויות קהילתיות התעוררו במקומות רבים בעולם במטרה לאפשר ייצור של מזון מקומי: קואופרטיבים המאגדים חקלאים מקומיים, התארגנויות של ספקים קטנים ומקומיים ושל קואופרטיבים מקומיים לעיבוד ולהפצה של המזון. דוגמאות אלה מצביעות על התועלות הסביבתיות, הכלכליות והחברתיות שמניבות תכניות ההזנה הציבוריות המבוססות על מזון מקומי. בנוסף, הן מצביעות על החשיבות של צעדים פרואקטיביים של המערכת הציבורית במטרה לחולל שינוי מקיף ומשמעותי. זאת למשל, באמצעות הטמעת פרמטרים של איכות ומקומיות במכרזים, יצירה ובנייה של מנגנוני תמיכה פיננסית ליצרנים המקומיים, בניית היכולות של ספקים מקומיים ויצירת תהליכים המעודדים התאגדות ושיתופי פעולה בין ספקים, צרכנים ויצרנים.

תכנית ההזנה הציבורית בברזיל
תכניות ההזנה הציבוריות בברזיל (Programa de Aquisição de Alimentos, PAA) להלן מידע מורחב בלינק הזה -  וגם בזה - במתכונתה הנוכחית נולדה מתוך רצון לאפשר ביטחון תזונתי ואספקה של מזון בריא בבתי ספר. לתכנית שני מרכיבים עיקריים: הראשון, הבטחת הנגישות של מזון בריא ואיכותי לאוכלוסיות מוחלשות; והשני, הכלה חברתית באזורים כפריים לאוכלוסיות מודרות. התכנית מגדירה בחוק עדיפות לרכישה של תוצרת חקלאית ישירות מחקלאים ומקואופרטיבים מקומיים.
התכנית מספקת תוצרת חקלאית ללא תהליך של מכרז על מנת להבטיח השתתפות ספקים קטנים ומקומיים, רכש של תכניות ההזנה ושל כלל המוסדות הציבוריים ובכלל זה בתי ספר, מעונות יום, בתי חולים ומוסדות אחרים בהם יש חלק מובנה של אספקת מזון. במסגרת התכנית יצרו רשויות מקומיות רבות בברזיל ועדות הזנה מקומיות. הוועדות שהורכבו מארגוני הורים, חקלאים מקומיים ואנשי שלטון מקומיים הגדירו את תכניות רכש המזון, הגדירו מזון טרי ומקומי והרכיבו תפריטים המשקפים את הקהילות המקומיות. בחלק מן הרשויות בהן פועלת התכנית עלתה הכמות היחסית של המזון הטרי בעקבות ההעדפה לתכניות המזון המקומי, ותפריטים מותאמים למזון באזור ולקהילות המקומיות נוצרו בשיתוף אנשי תזונה ובריאות מקומיים, שהועסקו על ידי הרשות. מעבר לתמיכה ביצרנים ובחקלאים מקומיים, תרמה התכנית גם לחיזוק של ארגוני חקלאים מקומיים.

תכנית הזנה המבוססת על מזון מקומי בסקוטלנד
ברשויות מקומיות רבות בסקוטלנד פועלות תכניות הזנה המבוססות על מזון מקומי. בדוגמה זו מוצגת בקצרה אחת התכניות שזכתה למחקר ולתיעוד נרחב. התכנית פועלת במחוז מזרח איישיר East Ayrshire. באזור זה הייתה בעיה מתרחבת של השמנה בעקבות תזונה לקויה, שיעורים גבוהים יחסית של בלתי מועסקים ותחלואה גבוהה. המועצה המקומית הפועלת במקום החליטה לאמץ מדיניות מערכתית, במסגרתה תכניות ההזנה יהוו חלק ממדיניות המועצה לקידום בריאות, ביטחון תזונתי, פיתוח כלכלי מקומי וקיימות סביבתית. בשלב ראשון, החליטה המועצה המקומית להפעיל פיילוט בו תופעל תכנית הזנה המבוססת על מזון טרי ומקומי, ובעקבות הצלחת הפיילוט החליטה המועצה להרחיב את התכנית לבתי ספר נוספים. לפני הרחבת התכנית קיימה המועצה מפגשים עם ספקים מקומיים לשם הצגת המטרות והיעדים של התכניות ובכדי לספק הדרכה לספקים על תהליך המכרזים. על מנת לאפשר להם להיות חלק מהתכנית ובכדי לאפשר אספקה של מזון טרי מקומי ובריא, החליטה המועצה על מספר צעדים: מכרזי האספקה למזון פורקו למספר מכרזים, ניתנה התייחסות שווה לאיכות ולמחיר (בשונה מהתהליך המקובל בו המחיר הכספי המיידי הוא חזות הכל). את האיכות העריכו במכרזים על פי קריטריונים שונים, ביניהם היכולת לספק את המזון בזמן הקצר ביותר מהייצור ועד הגעתו לארוחות בבתי הספר, חומרי גלם המגיעים מסחר הוגן, תנאי ההעסקה של העובדים אצל הספקים, כמות אריזות ועוד. מחקר שערכה המועצה מספר שנים אחרי תחילת הפעלת התכנית גילה שהפעלתה הביאה לצמצום משמעותי במרחקי השינוע וההובלה של המזון, לצמצום באריזות וכתוצאה מכך בהוצאות הכספיות על פינוי פסולת, למכפיל מקומי גבוה יותר (כלומר, לעובדה שהכסף המושקע בתכנית פועל יותר זמן באזור ויוצר השפעה כלכלית גדולה יותר), ולשביעות רצון של הורים ושל צוותי החינוך שגם העידו על העובדה שההתמקדות בתוכנית מזון מקומי יצרה חיבור מחודש בין בתי הספר, הקהילות והסביבה.

תכניות ההזנה ברומא
תכניות הזנה - פועלות ברומא כבר שנים רבות. בתחילת העשור הקודם החליטו בעירייה לערוך רפורמה מקיפה בתכניות ההזנה בעיר. התכנית מספקת ארוחת צהריים ל-140,000 תלמידים מדי יום (תקף לשנת 2009), אותן מכינות חברות קייטרינג במטבחים שנמצאים במוסדות החינוך עצמם. לפני הרפורמה נפתחו מכרזי תכנית ההזנה למספר ספקים קטן יחסית. הרפורמה הגדירה 11 אזורים בעיר להפעלה של תכניות הזנה (להבדיל משמונה אזורים לפני הרפורמה) שעבורם פורסמו מכרזים. חברות קייטרינג הגישו הצעות למכרז בכל אחד מהאזורים, אך היו יכולות לזכות בלא יותר משני אזורים - בדרך זו הבטיח תהליך המכרז כניסה של ספקים קטנים ולא רק של חברות מזון גדולות. המכרזים נועדו להפעלה של תכניות ההזנה לתקופה של שלוש שנים. התכנית מספקת מזון לכלל הילדים בבתי הספר, אך תשלום נדרש באופן דיפרנציאלי על פי שיעור ההכנסה למשפחה, כך שמשפחות עם שיעור הכנסה נמוך אינן משלמות כלל. המכרזים זכו לניקוד לפי פרמטרים שונים. המחיר משפיע על מחצית מהניקוד שכל מכרז יכול לזכות בו (51 נקודות מתוך 100 סך הכול). ניקוד נוסף ניתן על הארגון, ובכלל זה תנאי ההעסקה של העובדים, העמידה בתנאים סביבתיים שונים וניקוד נוסף על האפשרות לספק מוצרי מזון מקומיים היכן שאפשר ובמידה שאי אפשר, להסתמך על מוצרים העונים לתנאים של סחר הוגן. שנתיים לאחר הפעלת הרפורמה לראשונה, זימנה העירייה שולחן עגול בהשתתפות נציגים ממוסדות החינוך, ספקים ויצרנים מקומיים במטרה לאפשר דיון מתמשך על תכניות ההזנה הפועלות בעיר. בנוסף, בבתי הספר פעלו ועדות מקומיות בהשתתפות הורים ואנשי המקצוע ממחלקות הבריאות בעיירה, שהיה בידם לעמוד על המצב במטבחים, על איכות חומרי הגלם ואיכותו של המזון המסופק לתלמידים. שש שנים אחרי התחלת הרפורמה פרסמה העירייה בפעם השלישית מכרזים להפעלתה. הפעם, בנוסף לדרישות במכרזים הקודמים דרשה העירייה במכרז לספק מזון המשקף את מגוון האוכלוסיות והתרבויות המתגוררות בעיר, יצרה מנגנון של תמריצים לספקים שקנו את המזון מקואופרטיבים מקומיים המעסיקים אוכלוסיות מודרות ואוכלוסיות בסיכון. בנוסף, ספקים נדרשו להציג תכניות לטיפול בשאריות המזון, ולהציג תכניות למחזור כדי לצמצם את היקפי הפסולת.


כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט