תכנית ההזנה הלאומית במערכת חינוך חובה
חוק ארוחה יומית לתלמיד משנת 2005 קובע כי תלמידי החינוך היסודי הזכאים לכך יקבלו ארוחה חמה אחת ביום, בהתאם לצורכיהם ולגילם. הארוחה החמה ניתנת רק בבתי ספר בהם מתקיים יום לימודים ארוך, כאשר משרדי החינוך והאוצר הם אלו שקובעים באילו יישובים ושכונות שבהם מתקיים יום לימודים ארוך יהיו התלמידים זכאים לארוחה היומית. מערך ההזנה מופעל על ידי מנהלת פרטית היא "העמותה לתפנית בחינוך", מטעמה של קרן רש"י. התוכנית פועלת על בסיס מכרז של משרד החינוך, וקרן רש"י אחראית על הוצאת המכרז לספקים, ביצוע בקרה ותפעול שוטף של מפעל ההזנה במוסדות החינוך. מימון התוכנית מגיע ממשרד החינוך, רשויות מקומיות, קרן רש"י ותשלומי הורים.
בשנת 2011 סופקו ארוחות חמות במסגרת מפעל ההזנה ל-170,000 ילדים, בעלות של כ-200 מיליון שקלים. מסקנות ועדת טרכטנברג מסוף שנת 2011 כללו המלצה להחיל את חינוך חינם מגיל שלוש ולהפעיל יום לימודים ארוך לגילאי 9-3, הוראות שמשמעותן הרחבת הזכאים למפעל ההזנה. התוכנית החדשה תקיף בשלב הראשון 180,000 ילדים נוספים. מרבית הילדים ישתייכו לתוכנית הקרויה "מיל"ת טרכטנברג", המופעלת גם היא דרך קרן רש"י. סך כל הזכאים לארוחה חמה במסגרת התוכניות השונות בשנת הלימודים הנוכחית הוא 350,000 ילדים בבתי הספר ובגנים.


כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט