אלסאנאבל - מטבח נשות חורה
קייטרינג אלסאנאבל הוקם בשנת 2008 על מנת לספק מענה למספר צרכים ואתגרים שעמדו בפני היישוב חורה. אל מול מציאות שבה קיבלו ילדי היישוב במסגרת פרויקט ההזנה מנות שבושלו על ידי עסקים מחוץ ליישוב, שלא התאימו לטעמם של הילדים, ושזכו לביקורות רבות מצד ועדי ההורים והנהלת בית-הספר, הוצע פתרון מקומי: הקייטרינג כמטבח קהילתי מספק מנות טריות, מותאמות ומקומיות למפעל ההזנה במסגרת יום לימודים ארוך, יוצר הזדמנויות העסקה לנשים חד הוריות, מעודד את הכלכלה המקומית ותורם להעצמה היישובית. עד סוף יוני 2012 סיפק הקייטרינג כ-3,000 מנות ביום לתלמידים בבתי ספר וגני ילדים, בעיקר בחורה. בקיץ 2012 עבר המטבח הרחבה וכיום יש לקייטרינג יכולת ואישור של משרד הבריאות לאספקת 10,000 מנות ביום. בפועל מספק הקייטרינג 5,600 מנות ביום לחורה והסביבה, אך פועל להתרחבות במסגרת מפעל ההזנה ולתחומים נוספים. הדרישה בקרב נשים ביישוב לעבודה בקייטרינג היא גבוהה. כיום מעסיק הקייטרינג 17 נשים: 15 קבועות ו-2 ממלאות מקום, זאת בנוסף לטבח ועוזרת טבח. עוזרת הטבח היא תושבת היישוב אשר קיבלה הכשרה לתפקידה במימון מלא של המיזם יחד עם עובדת נוספת. כלל הנשים העובדות במיזם השתתפו בתהליכי גיבוש קבוצתיים והכשרה מקצועית. המיזם מאוגד כחל"צ (חברה לתועלת הציבור), ובהנהלתו יושבים במשותף נציגי היוזמים ובעלי-העניין: נציגות הנשים העובדות, נציגי אג'יק – מכון הנגב ונציגי המועצה המקומית חורה.


כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט