קבוצת המחקר כלכלה מקומית מקיימת באזור אגן הים התיכון
חוקרים וחוקרות, ותלמידי מחקר מתקדמים ממגוון תחומי הידע במדעי הרוח והחברה, משפטים, ומדעי הסביבה והטבע במוסדות אקדמאיים באזורי הפעילות של התכנית לוקחים חלק בקבוצת מחקר בינלאומית. קבוצת המחקר מהווה מסגרת אקדמית לחוקרים וחוקרות מהנגב, אזור אלגרב בפורטוגל, אזור פוליה באיטליה ומאזור בית לחם להחלפת ידע ותובנות, ליצירת קשרים, בכדי לקדם את יצירתו של גוף ידע חדשני – תיאורטי ויישומי – הצומח מתוך הפרדיגמה של כלכלה מקומית מקיימת. תוצרי הקבוצה ישמשו, בין היתר, כבסיס לעבודת שינוי מדיניות במדינות השונות ובמרחב אגן הים התיכון.

כלכלה מקומית מקיימת (כמ"מ) היא גישה השואפת להוות חלופה למציאות שמותירה הכלכלה התאגידית הגלובלית. גישת הכמ"מ יוצאת מתוך הבנה שזירות ושחקנים מקומיים תופסים מקום הולך וגדל בהתמודדות ובלוקליזציה של תהליכים גלובליים. ההתמודדות אף הולכת ומתעצמת נוכח משברים סביבתיים, חברתיים וכלכליים שהולכים ומחמירים את מצבם של אזורים ואוכלוסיות "פריפריאליות". כך, שחקנים שונים ובכללם רשויות מקומיות, קהילות, גופי ממשל ותכנון אזוריים, כמו גם גופים עסקיים מקומיים, מקדמים בשנים האחרונות פרקטיקות, ומודלים כלכליים וחברתיים חדשים, המציבים בראש סדר היום את המרחב המקומי.
הפרדיגמה הכממי"ת פותחת מרחב חדש לחקירה סביב אופן ההשפעה של תהליכי הפיתוח הגלובליים על אזורי פריפריה במעגלים החברתי, הכלכלי והסביבתי ומציבה סדרת

 

שאלות הנוגעות  בנושאים אלה ואחרים:
כיצד נמדד פיתוח וכיצד ניתן לפתח מדדי פיתוח חלופיים ומשלימים במקומות שונים?
כיצד פועלים גופי ממשל מקומיים ואזוריים העוסקים בפיתוח כלכלי בתנאי גלובליזציה מואצים?
כיצד תורמים תחומים חדשים של פעילות כלכלית – תיירות מקיימת, תעשיות יצירתיות מקומיות, חקלאות מקיימת ומזון מקומי ואחרים – לפיתוח באזורי פריפריה?
מה תפקידן של תשתיות מקיימות להפיכתו של אזור למשגשג ומקיים?


החוקרים מקיימים מפגשים אחת לחודשיים בעזרת מערכת VC ובשלב הבא יציגו את מסקנותיהם במסגרת כנס אקדמי בינלאומי שיתקיים באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, בדצמבר 2013

הקבוצה יצאה לדרך, אך אנו מזמינים חוקרים וחוקרות המעוניינים להשתלב באופן זה או אחר בתהליכי הלמידה והמחקר ליצור עימנו קשר.

דר' יצחק (קיקי) אהרונוביץ, מכון מנדל למנהיגות בנגב - kiki@mlc-negev.org.il
אסף רז, פרויקט כלכלה מקומית מקיימת, שתיל - asafr@shatil.nif.org.ilכלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט