פול"ה ייעוץ כמ"מ - קבוצת פיתוח ולמידה לגיבוש תפיסת ייעוץ כממית
פול"ה – קבוצת פיתוח ולמידה של ייעוץ כלכלה מקומית מקיימת המשותפת לשתיל, מט"י נגב מזרחי ויועצים מרחבי הדרום. הקבוצה מורכבת מיועצים עסקיים, שיווקיים, פיננסיים, סביבתיים וארגוניים בעלי ניסיון בייעוץ לעסקים קטנים בכלל ובנגב בפרט. מטרת הקבוצה לפתח ולנסח את התפיסה הייעוצית, הכלים והפרקטיקות שיאפשרו לעסקים קטנים לפעול לקידום כלכלה מקומית מקיימת בנגב.  

עסקים מקומיים קטנים וזעירים הם אבני היסוד של פיתוח הכלכלה המקומית, לצידם גופים כלכליים אחרים כמו: תאגידים עסקיים, מיזמים כלכליים-חברתיים וגורמים מוניציפאליים, מהווים אף הם שחקנים משמעותיים בשרשרת הפעילות הכלכלית והקהילתית באזור.
הפיתוח הכלכלי המקומי מותנה על כן, ביכולות הביצוע וההתארגנות של מובילי ומנהלי המיזמים הכלכליים והעסקים המקומיים, וכאשר מדובר על מיזמים השואפים לפעול על פי תפיסת הכממ נדרשת זווית התבוננות מערכתית, רב-מגזרית רחבה. על העסק להתפתח בו זמנית כעסק כלכלי העומד בפני עצמו, כעסק המתנהל באופן מקיים והוגן, כעסק הפועל בשיתוף פעולה עם גורמים אחרים במקום, וכעסק המזהה את היתרונות המקומיים וממנף אותם לטובתו ולטובת הכלכלה המקומית.

יועצים רבים מתחומים מגוונים פועלים בשטח ומסייעים ליזמים להניח את התשתית לפעילותם העסקית, להגדיר את מטרותיהם, ולהשיגן בהצלחה. במקביל עולות מתהליכי הייעוץ תובנות הנוגעות לתפיסת הפיתוח על פי הנחות המוצא לפיתוח כמ"מ, וקיים רצון להתאים את הייעוץ לעסקים ולמיזמים בנגב על נכסיהם ומאפייניהם הייחודיים. כיוון שאנו מניחים שתפיסת הפיתוח הכמ"מית דורשת דרכי עבודה ופרקטיקת יעוץ ייחודיות לה, החלטנו לקיים סדרת מפגשים שיסייעו ליועצים מדיסציפלינות שונות לפתח את גישת הייעוץ הכמ"מית ולהטמיע אותה בעבודה הייעוצית.

מתוך כך, חברנו יחדיו – תכנית כמ"מ שתיל דרום, מט"י נגב מזרחי, חברת שילובים ושורה של יועצים, כדי לבנות את מודל היעוץ הכמ"מי. יחד נרצה לגבש במשותף את הידע הקיים לכדי תפיסה ופרקטיקת עבודה, ואף לפתח את הידע הקיים למחוזות עשייה חדשים. התוצר המצופה הוא מודל ייעוץ ייחודי הכולל תפיסה ופרקטיקות לייעוץ עסקי הוליסטי המשלב את הפן הכלכלי, החברתי ומקיים.

יועצים המעוניינים להיחשף לתהליך מוזמנים ליצור קשר עם: רונית שלח מורטון - יועצת ארגונית, תוכנית כמ"מ - ronitsm@shatil.nif.org.il


כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט