השותפות

להפעלת התכנית חברו יחד:

 

שתיל מיסודה של הקרן החדשה לישראל הפועל לקידום שינוי חברתי יחד עם פעילים, ארגונים, רשתות ותנועות חברתיות בארץ ובעולם, ומסייע לבנייתה של החברה האזרחית ולחיזוקה, על ידי תמיכה בארגונים הפועלים למען שינוי חברתי בישראל.

 

CRIA - Centro Regional para a Inovação do Algarve - המרכז לחדשנות באוניברסיטת אלגרב, פורטוגל. המרכז הוקם ב-2003 על ידי הרשות האזורית לתכנון ופיתוח, במטרה לגשר על הפערים בין חדשנות לסביבה ועל מנת להנגיש את הידע המפותח באקדמיה לצורכיהן של מיזמים עסקיים וטכנולוגיים מקומיים.

 

Lunaria - עמותה העוסקת במחקר, הכשרות ותקשורת בנושא סולידריות כלכלית, הגירה וגלובליזציה; מקדמת יוזמות של התנדבות בין לאומית ומדיניות בתחום הנוער הצעירים;  מיישמת מעורבות ושינוי חברתי הצומח מתוך הקהילה באמצעות דמוקרטיה השתתפותית. מתוך עבודת השטח, בנתה לונריה מדד צמיחה ייחודי – QUARS, מדד פיתוח מבוסס אזוריות ( regional quality development index).

 

Regione Puglia - Servizio Mediterraneo Task Force Cooperazione Territoriale - הרשות האזורית לפיתוח כלכלי באזור Pugliaשבדרום איטליה המתמחה בשיתופי פעולה חוצי גבולות באיחוד האירופי ובמדינות שכנות באגן הים התיכון.

 


ארגון מייעץ:


 nef
- ארגון העוסק בפיתוח חשיבה ועשייה לקידום כלכלה מקומית וקיימות. הארגון מבצע מחקרים ומחקרי פעולה, מפתח כלים ותפיסות, ניירות מדיניות ומדריכים בתחומים של קיימות ורווחה (wellbeing). 

 

 כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט