מדדים אזוריים לאיכות חיים - תובנות מסדנאות שיתוף ציבור באזור נגב מזרחי
הגישה של כלכלה מקומית מקיימת מניחה שתהליכי פיתוח אזורי ותרומתם לאיכות החיים צריכים להיות מעוגנים ביכולת לשמור ולטפח את הנכנסים האזוריים והמקומיים, להיטיב את מצבן של הקהילות הקיימות ואת מצב הסביבה שבה הם מקיימים את חייהן. לפיכך, הדרך להעריך את הצלחתם של תהליכי פיתוח כאלה אינה יכולה להתמצות בהערכת הגידול בפעילות הכלכלית בלבד, או בהערכה של מדדים כאלה ואחרים, ברמה הארצית בלבד. 

הנחות מוצא אלה רלוונטיות לאזורים שונים בישראל בכלל, ולאזור הנגב בפרט, לאור ההיסטוריה של תהליכי פיתוח הנגב, לאור הנחות המוצא שביטאו ולאור הרצון והיוזמה של גופים, ארגונים, קהילות ואזרחים רבים בנגב לקדם פיתוח אחר, ברוח הגישה של כלכלה מקומית מקיימת בנגב. מדדים אזוריים יכולים לבטא תפיסה אזורית של איכות חיים ולאפשר לגופים מקומיים ואזוריים לפעול מתוך תפיסה זו, הן ברמה האזורית והמקומית והן בדיאלוג מתמיד עם גופי ממשל ארציים. 

הדוח המוצג במסמך זה מסכם שורה של סדנאות שיתוף ציבור. תושבים ברשויות המקומיות באשכול הנגב מזרחי הגיעו כדי לחשוב על השאלה ״מהי איכות חיים באזור הנגב המזרחי?״. הוא מאפשר לארגונים ולגופי ממשל מקומי ואזורי בנגב להבין טוב יותר מהם הדברים שתושבים באזור מעריכים כתורמים (או יכולים לתרום) לאיכות החיים באזור, ועקב כך לייצר מדיניות תומכת למרכיבים אלה. בנוסף, הוא מאפשר לגופי ממשל מקומי, אזורי וארצי, לנהל דיאלוג סביב תהליכי הפיתוח בנגב, מתוך הבנה של המרכיבים המקומיים המאפשרים איכות חיים. אנחנו מאמינים שמהלך זה יוכל להוות דוגמה לאופן שבו אזורים יכולים להעריך ולבחון את תהליכי הפיתוח שהם מקדמים. מהלך זה התקיים במקביל למהלך פיתוח מדדי איכות חיים, שהתבצע ברמה הארצית, בעקבות החלטת ממשלה בעניין. אנחנו מאמינים שלמהלך האזורי המתואר כאן תרומה חשובה למהלך הממשלתי הארצי ומקווים שממשלת ישראל תכלול בעתיד תהליכים אזוריים במאמציה לפיתוח מדדי איכות חיים. 

כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט