תעדוף עוסקים מקומיים על ידי רשויות מקומיות - נייר מדיניות
נייר מדיניות זה עוסק בכלכלה מקומית מקיימת, שמשמעותה היא מעבר לצורת חיים שמקדשת את הקיימות של הקהילה. כלומר, הפעילות הכלכלית שמורכבת מתעשייה, תחבורה בניה וכד' אמורה להתבסס על עקרונות של קיימות: אנרגיה ירוקה, שימוש מושכל במשאבי הטבע. תחום זה הוא רחב מאוד, ונייר מדיניות זה בא לענות על נושא שמהווה נדבך בדרך להגשמת הקיימות, והוא התבססות על כלכלה מקומית כפשוטה. כלומר התקשרות כלכלית בתוך הקהילה המתבססת על עסקים מקומיים, כשבמרכזה מכרזי הרשויות המקומיות. רעיון הכלכלה המקומית המקיימת מבקש לעשות שינוי בתפיסה הכלכלית חברתית, שבמרכזה בעלות של התושבים על המשאבים הכלכליים בקהילתם.כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט